Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar, regler och normer.

Skapad 2016-10-04 13:50 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap

Innehåll

Syfte

Det här arbetsområdet kommer handla om lagar, regler och normer, mänskliga rättigheter och demokrati. Genom undervisningen ska du få förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

 • analysera samhällsstrukturer (lagar, regler och normer i samhället) med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Centralt innehåll

 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott

 

 

Undervisning/Metoder

Undervisningen kommer att innehålla presentationer, gruppövningar och många diskussioner. Vi kommer att kolla på serien "Dröm om demokrati" som ger en intressant bild över hur det skulle vara om Sverige vore en diktatur. I den mån det går så kommer materialet läggas upp på UNIKUM.

 

Bedömning och redovisning

Skriftligt prov

Gruppdiskussioner

 

 

OBS!!! Bedömningen utgår från allt du visar, muntligt och skriftligt. Därför är det oerhört viktigt att du deltar och visar mig vad du kan och vad du har förstått.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: