Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik åk 4

Skapad 2016-10-04 13:56 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 Svenska
Beskrivning av arbetsområdet grammatik för åk 4.

Innehåll

Syfte:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket och kan utveckla sin språkliga förmåga och utveckla sina texter. 

 

Arbetssätt:

Eleverna har under tidigare årskurser arbetat med formlära och då med ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. I år kommer vi att fördjupa våra kunskaper inom de ordklasserna t.ex. genom att arbeta med bestämd/obestämd form, konkreta/abstrakta substantiv, komparation av adjektiv och verbens former och tempus. Vidare kommer vi fortsätta arbeta med formläran genom adverb, pronomen och prepositioner. Vi kommer även arbeta med satslära, objekt, subjekt, predikat. 

 

Vi kommer under området att:

 

 • Titta på Grammatikbolaget på UR.se
 • Diskussion i gruppen efter avsnitten
 • Olika praktiska uppgifter kopplat till de olika delarna, t.ex. verbcharader, gå ut och fotografera med fokus på bilder som visar adjektiv som kopplas till hösten, substantivs letande på skolgården.
 • Teoretiska uppgifter t.ex. att eleverna väljer ut sina favoritsubstantiv som de sedan motiverar muntligt för resten av klassen, att kunna markera substantiv i meningar för att sedan bygga ut meningarna med hjälp av adjektiv, att kunna skriva höstdikter med stöd av bilderna från höstpromenaden, att kunna göra en verbkatalog utifrån ett givet tema eller att kunna skriva texter med olika tempus.   
 • Skriva texter där du använder dina grammatiska kunskaper. 

 

 

Bedömning:

Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna. 

Du kan visa dina kunskaper:

 • Genom att aktivt delta i diskussionerna efter att vi sett på Grammatikbolaget.
 • Genom att du visar att du kan anpassa dina texter efter mottagare.
 • Genom att ge konstruktiv respons på någon annans texter.
 • Att du efter återkoppling på dina texter kan bearbeta och utveckla dem.
 • Använda dig av stor bokstav, punkt och skiljetecken som t.ex. frågetecken och utropstecken.
 • Ord som du ofta använder ska vara rättstavade.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: