Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigans veckoreflektion v.40

Skapad 2016-10-04 14:01 i Vallhamra förskola Partille
Förskola
Vi vill starta upp olika projektgrupper efter barnens behov och intressen där samarbetslekar är i fokus.

Innehåll

Var är vi?


Vi är i startgropen med att hitta gruppkonstellationer som fungerar. Vi har nu valt att arbeta med åldershomogena grupper. Vi har också valt att den ansvariga pedagogen för varje grupp även har dessa barn som ansvarsbarn för att barnen ska få ett sammanhang. Vi ska se vad som intresserar respektive barngrupp, vilka behov som finns i gruppen och parallellt ha fokus på samarbete och kompisrelationer som stöd i vårt värdegrundsarbete.

Vi har små barn som börjar finna sin plats i gruppen och där språkutvecklingen är i sin linda.

 

Vart ska vi?

Vi ska finna en välfungerande, trygg grupp som samspelar även med de som de inte brukar leka med. Vi vill bygga vänskapsrelationer och en respektfull attityd gentemot varandra där vi ständigt arbetar med att förebygga kränkande beteende.

Vi vill utveckla ett nyanserat talspråk och väcka intresse för olika kommunikationsmetoder, såsom TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation).

 

Hur gör vi?

 •  Vi måste ständigt vara närvarande och tillgängliga.
 • Vi har samarbetslekar i mindre grupper.
 • Vi förmedlar dagligen demokratiska värderingar där vi pedagoger är förebilder.
 • Vi dokumenterar både med foto och med film.
 • Vi låter barnen vara delaktiga i reflektionsprocessen där vi ser på fotografier och filmer tillsammans.
 • Vi upprätthåller tydliga rutiner.
 • Vi sjunger och använder ramsor dagligen.
 • Vi förstärker vissa ord och fraser med tecken som stöd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: