Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallo! Das bin ich!

Skapad 2016-10-04 14:06 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Hallo! Das bin ich!

Innehåll

Vi arbetar med en sammanfattning av 6:ans kurs under höstterminen

Mål

Efter vårt arbete i skolan ska du kunna :

 • räkna till hundra
 • presentera dig: vad du heter, var du bor, hur gammal du är, i vilken klass du går, varifrån du kommer
 • vilket telefonnummer du har
 • förstå och kunna uttala orden av texterna vi har gått igenom
 • hälsa på tyska kompisar och främmande vuxna
 • olika verbändelser och veta hur man använder dem
 • bygga enkla meningar och olika sätt att ställa frågor
 • läsa och tala med bra uttal och intonation
 • känna igen substantiv och deras olika former
 • klockslag, veckodagar,färger

Grammatik:

 

Presens av regelbundna verb +"haben" och "sein"

Frågeord

Meningsbyggnad

Nekande ord "nein" och ”nicht”

Substantiv+ pronomen

Hur du kommer visa att du har nått målen:

 

 • spela upp dialoger (presentera dig själv, ställa frågor för att bekanta dig med en ny kamrat m.m.)

 • lyssna på dialoger och återge innehållet

 • läsa enkla texter och visa att du förstår

 • kunna berätta om en kamrat

 • grammatikdiagnos

Matriser

M2
Das Dach 1 Baskurs år 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Ordförråd
Du kan enstaka ord, men kan inte använda dem i en mening.
Ditt ordförråd är begränsat, men räcker för att göra dig förstådd i enkla sammanhang.
Du har lärt dig nyckelorden för det aktuella innehållet och använder dem korrekt.
Du uppvisar ett stort ordförråd.
Du har lärt dig det mesta av det ordförråd vi arbetat med. Du kan variera och nyansera ditt språk beroende på situation.
Stavning
Det finns vissa brister som hindrar förståelsen.
Du kan stava delar av ordförrådet rätt, men behöver ännu mycket träning.
Du stavar ofta rätt och har börjat använda stavningsregler vid osäkerhet.
Du stavar ofta rätt och har börjat använder vanliga stavningsregler.
Du använder och behärskar stavningsregler, även på okända ord du hör.
Satskonstruktion
Du kan konstruera tyska meningar på ett mycket begränsad sätt.
Dina meningar är begripliga även om flertalet ännu inte är korrekta.
Korrektheten är ojämn, men flertalet meningar är korrekta och nästan alla är begripliga.
Du kan använda de flesta orden i det aktuella ordförrådet i meningar, på ett korrekt sätt.
Du konstruera korrekta meningar med hela det aktuella ordförrådet. Du tar även initiativ att skapa egna meningar och exempel utifrån mönster.
Grammatisk förståelse
Du använder dig av tyska grammatiken, men gör fel som begränsar förståelsen.
Du börjar förstå hur grammatiken ska användas och dina meningar är delvis korrekta.
Flertalet av meningar blir rätt och du förstår grammatiken, men du kan ännu inte riktigt alla aktuella grammatiska former.
Du har förstått grammatiken och använder samtliga former rätt.
Tala
Du förmedlar ett innehåll, dock inte helt begripligt för en tysktalande.
Du förmedlar ett innehåll på ett enkelt sätt. En tysktalande förstår dig utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på målspråket.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Lyssna
Du kan förstå vissa delar av enkel talad tyska, dock inte helheten.
Du kan förstå det mest väsentliga av enkel talad tyska .
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och vissa detaljer i enkel talad tyska.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkel talad tyska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: