Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informationssökning och källkritik

Skapad 2016-10-04 14:08 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Alla skolämnen ska behandla ämnet men varför vill skolan att alla elever ska bli bra på det? Varför är det så viktigt och vad ska vi ha det till? Går du omkring med en massa föreställningar om hur saker i vårt samhälle är för att du har ”sett, hört eller läst” något men inte grävt djupare än det som har serverats dig? Då är du inte ensam. Nu är det dags att plocka fram en av alla dessa saker som du tror dig veta och tränga bakom din fråga och ta reda på hur det förhåller sig. Granska dig själv. Har du rätt eller fel? Kanske du kan hitta sanningen om du vänder dig till rätt källor? Vilka är då rätt att söka sig till? Vem sitter inne på svaret och hur har de kommit fram till det?

Innehåll

Vi kommer att fördjupa oss i och arbeta med olika typer av informerande texter och du kommer att lära dig att:

- läsa och förstå informerande texter (läs- och studieteknik)
- återberätta med egna ord
- skriva referat
- vara källkritisk
- olika sätt att söka information

I undervisningen kommer du att:

 • studera vad som är fakta, hur du gör för att ta reda på något som du undrar över och hur du tar reda på den fakta du hittar är pålitlig och trovärdig.
 • lära dig om olika typer av källor och hur de bäst används i olika sammanhang och för olika syften.
 • undersöka begreppet fakta och studera hur fakta är under ständiga förändrings- och förnyelseprocesser.
 • repetera och fördjupa dina kunskaper om källkritikens grunder samt praktisera källkritiska metoder.
 • lära dig vägen från källa till referat samt träna dig på att skriva egna sammanfattningar och referat med korrekta källhänvisningar.
 • lära dig hur du ska citera en källtext i ett eget referat eller annat skolarbete.
 • skriva ett eget referat

Efter avslutat arbete ska du:

 • känna till att det finns olika typer av källor
 • kunna skilja på fakta och åsikter
 • kunna söka information från olika källor och visa vilka källor du har använt
 • kunna plocka ut nyckelord ur en faktatext
 • kunna använda citat
 • kunna skriva ett referat
 • kunna skriva en faktatext med en i huvudsak fungerande struktur. Detta görs på SO:n.

 

 

 

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för Källkritik & Informationssökning.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmågan att söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Du behöver utveckla din förmåga att söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett relativt varierat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett varierat urval av källor.
Förmågan att söka och sovra information från olika källor samt kritiskt granska informationen.
 • Sv
 • Sv  7-9
Du behöver utveckla din förmåga att söka och sammanställa samt kritiskt granska din information av källor.
Du kan söka och sammanställa samt kritiskt granska din information av källor.
Du kan på ett utvecklat sätt söka och sammanställa samt kritiskt granska din information av källor.
Du kan på ett välutvecklat sätt söka och sammanställa samt kritiskt granska din information av källor.
Förmågan att sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
 • Sv  7-9
Du behöver utveckla din förmåga att sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan sammanställa information från ett avgränsat urval av källor med enkla beskrivningar och förklaringar.
Du kan sammanställa information från ett avgränsat urval av källor med utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Du kan sammanställa information från ett avgränsat urval av källor med välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar.
Förmågan att föra underbyggda resonemang.
 • Sv
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Du behöver utveckla din förmåga att föra underbyggda resonemang.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: