Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1

Skapad 2016-10-04 14:10 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola F – 3 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

2020/2021

Syfte och förmågor att utgå ifrån:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.

Imitation och improvisation med rörelser

 

Så här kommer vi att arbeta under läsåret:

Vi sjunger, spelar, dansar och skapar musik tillsammans. Vi övar på samarbete i musiklekar och att tränar på att hitta gemensam puls och rytm. Vi övar på att våga uttrycka oss med röst och kropp samt spel på olika rytminstrument.

 

 • Sång, unison samt växelsång. Rörelsegestaltning av sånger samt imitation och improvisation i rörelse.
 • Namnsång, lära känna varandra, våga göra sin röst hörd samt träna på att lyssna på varandra 
 • Följa och härma puls samt skapa rytm
 • Träna på sin ledarförmåga i musik (dirigering med dynamik)
 • Träna på olika musikaliska begrepp
 • Instrument till musik och rörelse
 • Ökad repertoar, genrebredd
 • Ensemblespel på rytminstrument

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: