Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället - Hur funkar det i staden?

Skapad 2016-10-04 14:11 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Samhällskunskap

Du bor i ett samhälle. Det var människor förr i tiden som bildade din stad och det är människorna här nu som tillsammans gör att det funkar. Massor av människor måste göra sitt arbete varje dag för att allt ska klaffa. Häng med in i myrstacken du bor i och se hur allt hänger ihop!

Innehåll

Centralt innehåll Lgr 11

Kunskapskrav Lgr 11

Syfte Lgr 11

De stora frågorna

Varför bildas samhällen just där de bildas?

Vad behövs det för yrken och verksamheter för att allt ska funka varje dag?

Och vad händer egentligen när någon del inte funkar?

Hur vi ska lära oss

Ni kommer att se film och prata om samhällens bildande och utveckling tillsammans. Ni kommer också att få besök av föräldrar som berättar om sina yrken. Ni ska bygga en modell av ett samhälle och dess samhällsfunktioner. Ni ska också få klura på vad som händer när olika saker i samhället inte fungerar. 

Ni kommer att lära er och arbeta utifrån begreppen:

samhälle

natur/miljö

samhällsfunktioner

yrke/verksamhet

varor/tjänster

betalningsformer

Efterhand som ni lär er kommer ni att fylla i er matris för att komma ihåg.

Det här ska bedömas

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Sh  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Sh  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  Sh  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  Sh  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  Sh  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  Sh   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  Sh   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  Sh   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  Sh   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  Sh   3

Matriser

Sh
Samhället

Samhället

Var samhällen finns
Miljön och naturen påverkar var människor bor och arbetar. Jag kan ge ett par exempel på det.
Jag kan beskriva flera olika saker som påverkar var människor bor och arbetar.
Samhällsfunktioner
Jag vet ett par verksamheter som behöver finnas i ett samhälle för att det ska funka.
Jag kan beskriva flera olika verksamheter som måste finnas i ett samhälle för att det ska funka.
Att flytta
Jag vet ett par olika anledningar till att människor flyttar från en plats till en annan.
Jag vet flera olika anledningar till att människor flyttar. Jag kan också berätta vilka följderna kan bli.
Söka information och visa
Jag kan ta reda på vad några olika varor och tjänster kostar.
Jag kan visa priserna på varorna och tjänsterna så att det blir tydligt hur mycket de kostar.
Betalningsformer
Jag vet ett par olika sätt att betala för varor och tjänster.
Jag vet också hur mycket några vanliga varor och tjänster kostar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: