Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik på Bofinken

Skapad 2016-10-04 14:13 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Aktiviteter och metoder för att utveckla den matematiska förmågan. Se LpFö 98 rev.2016

Innehåll

Höstterminen 2016

 • Dukning. 3 barn dukar "sitt bord" varje dag i en vecka. Utmaning: Hur många barn sitter vid bordet, hur många tallrikar, glas, bestick etc. behöver du? Räkna, sortera, organisera. Utmaning II: Ge färre antal av något. Hur många behöver du -  addition. Ge fler i antal - subtraktion.
 • Kastanjer. Vi samlar, räknar, sorterar, mäter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: