Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Express åk 6

Skapad 2016-10-04 14:39 i Älvseredsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Engelska
En engelsk fortsättningskurs

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla kunskaper i engelska språket och tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer.
Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.
Eleverna ska utveckla kunskaper i att tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Bedömning - vad och hur

Din tilltro till din förmåga att använda engelska ska öka och det visar du fortlöpande i klassrummet genom att du i samtal med kamrater och lärare alltmer övergår till att använda din engelska.
Din förmåga att förstå, läsa, skriva och tala engelska ska öka. Detta visar du också fortlöpande i klassrummet, plus att du vid ett tillfälle kommer att få en speciell skrivuppgift, som kommer att bedömas. Vid ett annat tillfälle kommer du att få visa din läsförmåga och vid ett tredje din förmåga att konversera på engelska.

Undervisning och arbetsformer

Vi utgår från läromedlet "English Express" och tränar ord, fraser, fonetik och grammatik enligt läromedlets intentioner. För att inte bara läsa texter och jobba med övningar, så har vi ett pass i veckan, som vi inleder med diskussion, läsning eller sång. Då jobbar hela gruppen tillsammans. Då och då jobbas det dessutom med Ipad eller dator. En bok för tyst läsning finns alltid tillgänglig.

v. 33-42

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: