Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good luck everybody 2016

Skapad 2016-10-04 14:42 i Älvseredsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Engelska
En engelsk grundkurs

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla kunskaper i engelska språket och tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer.
Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.
Eleverna ska utveckla kunskaper i att tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Bedömning - vad och hur

Din tilltro till din förmåga att använda engelska ska öka och det visar du fortlöpande i klassrummet genom att du i samtal med kamrater och lärare alltmer övergår till att använda din engelska.
Din förmåga att förstå, läsa, skriva och tala engelska ska öka. Detta visar du också fortlöpande i klassrummet, plus att du vid ett tillfälle kommer att få en speciell skrivuppgift, som kommer att bedömas. Vid ett annat tillfälle kommer du att få visa din läsförmåga och vid ett tredje din förmåga att konversera på engelska.

Undervisning och arbetsformer

Vi utgår från läromedlet "Good Luck" och tränar ord, fraser, fonetik och grammatik enligt läromedlets intentioner, fast i något snabbare tempo. Vi gör bokens sex första kapitel fram till höstlovet. För att inte bara läsa texter och jobba i arbetsboken, så har vi ett pass i veckan, som vi inleder med diskussion, film eller sång. Dessutom har vi ett kort pass, 10 min, då det läses en skönlitterär engelsk bok i lagom svårighetsgrad. Då och då jobbas det dessutom med Ipad eller dator. 
Syftet med det höga tempot är att på kort tid få en god grund i engelska, så att vi sedan ska kunna jobba med engelskan under lite friare former under veckorna fram till jul, vecka 45-48. Vecka 49 återvänder vi till "Good Luck" och jobbar med kapitel sju och åtta, som bland annat handlar om julen.
Tid: vecka 34-43 + 49-51

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: