Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia

Skapad 2016-10-04 14:45 i Båstad
Denna mall använder vi på Strandängsskolan 7-9.
Grundskola 7 Fysik
Vad är materia och vad har dess egenskaper för betydelse?

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kunna utföra laborationer på området materia.

Kunna använda begrepp inom avsnitt materia för att kunna förklara samband i naturen och samhället.

 

 

 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Kunna genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.

Ha grundläggande kunskaper i materia.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 Vecka 33: Start på avsnitt materia.Genomgång av begrepp( på sid 3-4 i Tefybok 1) som materia,massa,längd.

Vecka 34:Genomgång av begrepp på sid 5-7 som area,volym,atomer,molekyler,grundämnen,kemiska föreningar,fast,flytande,gas och kondensation.Labbarna 01,02 och 03 i Tefybok 1.Studieuppgifter på sid 19-20 i Tefyboken.

Vecka 35:Genomgång av ytspänning och densitet.Labb 09 och 11.Studieuppgifter på sid 21-22.

Vecka 36:Arbeta klart med studieuppgifter på sid 19-22.Repetition inför test i vecka 38.

Vecka 38: Test på avsnitt materia.Enskilda frågor på lektionsanteckningar och gruppfrågor på laborationsuppgifter.

 

Dessa delar av ditt arbete kommmer att bedömas

Hur du deltar i diskussioner och laborationsarbete.

Ett skriftligt prov på enskilda frågor på begrepp och gruppfrågor på laborationsproblem.

Utvärdering

 

 

Efter arbetsområdet markerar jag i matrisen hur långt du kommit.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Materia

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen inom arbetsområdet. Du kan till viss de använda fysikaliska begrepp.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen inom området. Du kan förklara saker med relativt god användning av fysikaliska begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen inom området. Du kan förklara saker med god användning av fysikaliska begrepp.

Laborationer

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Genomförande
Du kan till viss del genomföra laborationer med hjälp av laborationshandledning
Du kan till stor del planera och utföra ditt experiment självständigt
Du planerar och utför ditt experiment självständigt och med säkerhet
Laborationsrapport
Du redovisar hur laborationen utförts, resultatet samt slutsatsen med ett vardagligt språk.
Du redovisar laborationen steg för steg och med ett i stort sett korrekt naturvetenskapligt språk.
Du genomför, planerar och redovisar laborationen på ett relevant sätt med korrekt naturvetenskpligt språk, där du också analyserar resultatet i en slutsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: