Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema ägget.

Skapad 2016-10-04 14:51 i Okome skola Falkenberg
I ämnet svenska kommer du att forma bokstäver, lära dig bokstavsljudet, sätta samman bokstäver till ord, samtala, lyssna, återberätta, läsa och skriva
Grundsärskola F – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet
Under höstterminen har vi ett tema kring ett spökägg där vi kommer att jobba mycket med läs och skriv inlärning. Inom området görs eleverna delaktiga ,gruppen stärks och det blir en gemensam grund att stå på. Inom arbetsområdet kommer vi att jobba med Charlie som har fötts ur ett ägg. Charlie kommer att vilja ha svar på många frågor och vill kommunicera med eleverna genom att skriva textmeddelanden av olika slag mm. Vi kommer att utgå mycket ifrån elevernas egna lust , glädje och nyfikenhet för att lära sig nya saker . Vi kommer att lära oss mer om empati, samhörighet, olika begrepp, fundera, lyssna, reflektera och återberätta. Detta sker te x genom olika uppdrag som ska lösas mm. Parallellt med detta temat fortsätter vi arbetet med veckans bokstav samt läser böcker av olika genrer Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga.Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Inom temat kommer vi även att väva in olika estetiska uttryck så som bild och form. Verklighetsuppfattning är också en del av temat tex tidsuppfattning och planering av olika händelser i tidsföljd.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Verklighetsuppfattning: Utveckla matematisk förståelse och tidsuppfattning

Estetisk verksamhet: Olika material och  bildtekniker såsom teckning, målning och modellering.

Kommunikation:  Ordbilder, bokstavsformer och ljud.

                             Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer såsom såsom samspel och turtagning.

 

 

Bedömning - vad och hur

Bedömning, vad

Du ska kunna några bokstäver och dess ljud.

Du ska utveckla kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med olika estetiska uttrycksformer.

Du ska utveckla kunskaper om att ordna händelser och upplevelser i tid och rum.

 

Du visar att du 

Bedömning, hur

Du visar att du med ljud eller tecken kan känna igen några elevnära bokstäver och ljud.

Du visar att du försöker och vill pröva några olika målningstekniker såsom att måla och rita.

Du samtalar och återberättar för lärare och kamrater om något elevnära eller självupplevt med hjälp av tecken, ord eller bildstöd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
  VEU  1-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  1-9
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: