Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap

Skapad 2016-10-04 14:54 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Vi arbetar med kartböcker för skaffa kunskap om de olika världsdelarna.
Grundskola 4 – 6 Geografi

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser och regioner. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

 

Detta ska vi arbeta med

Eleverna kommer att lösa olika typer av uppgifter med hjälp av en kartbok för att därigenom tillägna sig en allsidig kunskap om vilken kunskap man kan få ut av en kartbok - och hur. Arbetet kommer att ske individuellt eller i par, vi kommer även att ha  genomgångar och diskussioner i helklass. Eleverna tränar också namngeografi.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
    Ge  4-6
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
    Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi åk 4-6

E
C
A
Fakta:
Har grundläggande geografiska kunskaper i det området som vi läser om.
Har goda geografiska kunskaper i det området som vi läser om.
Har mycket goda geografiska kunskaper i det området som vi läser om.
Källor:
Källor och källkritik
Kan använda kartor och andra geografiska källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda kartor och andra geografiska källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda kartor och andra geografiska källor på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Begrepp och modeller.
Kan använda sig av geografiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av geografiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av geografiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: