Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska objekt, längd och omkrets Ma. nr 2 ht 2019 år 4

Skapad 2016-10-04 15:03 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är Palettskolans LPP-mall för hösten-11. Glöm ej att ta bort denna och annan irrelevant text när du kopierat mallen.
Grundskola 4 Matematik
Är en kvadrat en rektangel? Är en rektangel en parallellogram? Vad är en romb? Hur bygger man en katt med tangram? Det och mycket mer kommer du snart att kunna svaret på.

Innehåll

 

Mål med arbetet

Du ska utveckla din förmåga att

 • namnge, beskriva och konstruera (rita, klippa, lägga) geometriska objekt 
 • jämföra, uppskatta och mäta längd
 • omvandla längdenheter 
 • mäta och beräkna omkrets
 • lösa problem
 • redovisa lösningar

 

Arbetssätt

Enskilt, i par, i grupp och gemensamt i klassen.

Eleverna använder matematikboken- Koll på matematik, löser uppgifter på lösblad, skriver på mini white-boards, spelar spel, lägger tangram, Binglar m.m.

Redovisningsform

Muntligt och skriftligt i text och bild under arbetet med området.

Det blir diagnos på arbetsområdet.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • namnge, beskriva och konstruera (rita, klippa, lägga) geometriska objekt 
 • jämföra, uppskatta och mäta längd
 • omvandla längdenheter 
 • mäta och beräkna omkrets
 • lösa problem 
 • redovisa lösningar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: