Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 3-5 2016

Skapad 2016-10-04 15:13 i Älvseredsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Musik
Musik - så som vi i 3-5:an vill ha den

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Bedömning - vad och hur

Din förmåga att sjunga ska bedömas.

Din förmåga att spela en enkel melodi ska bedömas.

Din förmåga att skapa egen musik ska bedömas.

Din förmåga att känna igen musik från olika gener och kulturer ska bedömas.

Din förmåga att känna igen olika instrument ska bedömas.

Det mesta bedöms fortlöpande, men något vid ett speciellt utvärderingstillfälle.

Undervisning och arbetsformer

Vi har valt att under ht-15 jobba med följande områden:

1. Skapa egen musik tillsammans med en kompis.

2. Spela ett instrument och lyssna på olika instrument.

3. Sjunga tillsammans.

4. Dansa till musik.

Varje lektion innehåller alltid minst två av ovanstående områden och ibland något som Christer har lagt till, för att han tycker att det är viktigt. 

Viktigt kan vara att känna till/lyssna på svenska artister inom olika gener eller att

känna igen olika musikgener och känna till deras ursprung.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: