Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individuell svenska 2015

Skapad 2016-10-04 15:28 i Älvseredsskolan Falkenberg
Projekt för att nå individuella mål i ämnet svenska
Grundskola 3 – 5 Svenska
Svenska för att förstå. Svenska för att få information. Svenska för att integreras Svenska för att klara framtiden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
 

Bedömning - vad och hur

Varje enskild elev har sitt mål och ska bedömas efter den överenskommelse, som fattats mellan läraren och den enskilde eleven.

Undervisning och arbetsformer

Individuell undervisning, pararbete, grupparbete eller klassundervisning, allt beroende på den överenskommelse och det val som eleven gjort.

Arbetet pågår v. 33-51

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: