Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 4

Skapad 2016-10-04 16:00 i Aspen Montessori Grundskolor
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vi arbetar med samhällskunskap i åk 4:a kring vad är ett samhälle, media/ källkritik och individer och grupper.

Innehåll

Mål för eleven:

 • Känna till vad ett samhälle är och vad som finns i ett sådant.
 • Känna till hur samhällen formas och förändras.
 • Veta hur vi påverkas av medier
 • Vilken roll har medier i ett demokratiskt samhälle
 • Känna till hur man urskiljer budskap och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Känna till vilka skyddsnät som finns för barn i vårt samhälle.
 • Få kunskap om urfolket samerna.

Undervisning:

Denna kommer att ske med utgångspunkt från läromedlet Upptäck samhälle LGR11. Här kommer vi att läsa, pedagoger kommer att undervisa och vi kommer att se filmer. Eleverna kommer att arbeta med frågeställningar som uppmuntrar till att lära sig ämnesspecifika begrepp, reflektera kring olika saker och göra jämförelser.

 

Bedömning:

Eleverna kommer att bedömas genom vad de visar både muntligt och skriftligt vid våra lektioner. De ska då kunna:

 • Eleverna ska kunna använda använda och förstå begrepp så som; samhälle, förändring, orsak, konsekvenser, media, opinionsbildning, reklam, budskap, avsändare, mottagare, källkritik, familj, individ-grupp, könsroller, jämställdhet, mobbning och sociala skyddsnät.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: