Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsförståelse

Skapad 2016-10-04 16:34 i 0 Lyrfågelskolan Trollhättan
Grundskola F
I det här arbetsområdet arbetar man med läsförståelse på flera olika sätt. Vi arbetar både med högläsningsboken, stenciler och läsförståelseuppgifter. Syftet med arbetet är att öka läsförståelseförmågan och även läsflytet.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet läsförståelse

 

Undervisningen ska sträva mot att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Undervisningen ska även ge eleverna möjligheten att formulera sig i tal och i skrift. 

Eleverna ska även ges förutsättningen att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet till att utveckla sitt språk för att tänka, kommunicera och lära. 

 

Kunskapskrav

* Eleven kan läsa litteratur och texter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt.

* Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget visar eleven läsförståelse

* Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framtränade budskap i olika verk samt beskriva sin upplevelse av läsningen.

* Eleven kan skriva med begripligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet. 

 

Centralt innehåll (Vad vi arbetar med på lektionerna)

* Lässtrategier för att kunna förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalande och sådant som står mellan raderna.

* Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand.

* Språkets struktur med meningsuppbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

* Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser

 

Matriser

Svenska - läsförståelse

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsningen
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med ett fungerande flyt genom att välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med ett gott flyt genom att välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med ett mycket gott flyt genom att välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Ny aspekt
Argument och resonemang
Eleven kan utifrån sina egna erfarenheter, tolka och föra enkla underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriva sin upplevelse av läsningen
Eleven kan utifrån sina egna erfarenheter, tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan utifrån sina egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Ny aspekt
Skrift
Eleven kan skriva enkla texter med begripligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven kan skriva texter med begripligt innehåll och struktur samt språklig variation. I texterna använder eleven regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet.
Eleven kan skriva utvecklade texter med begripligt innehåll och struktur samt språklig variation. I texterna använder eleven regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med en god säkerhet.
Ny aspekt
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven på en mycket god läsförståelse
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: