Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 5 ht 2016

Skapad 2016-10-04 18:02 i Dingtuna skola Västerås Stad
Inom ämnet samhällskunskap kommer vi under veckorna 36-43 att arbeta med mänskliga rättigheter och barnkonventionen.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Det är viktigt att lära sig vad demokrati och diktatur är och vad det innebär. Alla länder i världen har inte samma system som vi i Sverige har. Det är viktigt att du lär dig hur andra system kan se ut. Du behöver också lära dig grunderna i det system vi har i Sverige, hur beslut fattas i skolan och kommunen.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Konkretisering

Eleven ska efter avslutat område kunna:

träna på att skilja demokrati från diktatur, hur fungerar de olika samhällena

 • redogöra för begreppet demokrati
 • öva viktiga begrepp som t ex yttrandefrihet och allmän rösträtt
 • ge exempel på när demokratiska beslut fattas
 • veta hur det går till i skola och kommun när beslut fattas
 • jobba i helklass kring Sveriges politiska partier
 • göra ett grupp arbete om ett eget parti och redovisa kring detta

Undervisning

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och

  modeller

 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer,

  arbetssätt och beslutsprocesser

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

Bedömning

Under arbetsområdet kommer du att få visa vad du kan när du:

 • deltar i klassen

 • är med och diskuterar i helklass, halvklass eller grupper

 • gör och lämnar in dina läxor

 • håller er presentation av grupparbetet (vecka 40)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: