Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering

Skapad 2016-10-04 18:15 i Sturebo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
BESKRIV INLEDNINGSVIS ARBETSOMRÅDET KORT

Innehåll

BAKGRUND

Kartläggning av barnens intressen och kunskaper

MÅL

Huvudmål utifrån LPFÖ-98
Pedagogens syfte

METOD - GENOMFÖRANDE

Hur förbereder, inspirerar och utmanar vi barnen?
Hur och när gör vi detta? Tid, plats, material?
Vilka ska vara med?
Ansvarsfördelning för personalen? Vem leder barngruppen och vem dokumenterar?
Hur och när får barnen inflytande i planering, aktiviteterna, utvärdering?
Hur motverkar vi traditionella könsmönster genom aktiviteterna?

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi? Video, foto, intervjuer, loggbok, observationer, samlingar mm
Vad dokumenterar vi? Gruppen och barnet?

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

När ska vi utvärdera och hur?
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: