Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2016-10-04 18:59 i Östergårdsskolan Mölndals Stad
Grundsärskola 4 Naturorienterande ämnen
Vilka ämnen är vatten uppbyggt av? Var kommer regnvatten ifrån? Vad är bubblorna i läsken för något? Hur kan regn bli förorenat?

Innehåll

Tid

September/Oktober 2016

 

Syfte

Eleven ska genom undervisningen:

Få en förståelse för vattnets former, fast, flytande och gas.

Lära sig om vattnets betydelse på jorden.

Utveckla sin förståelse för centrala begrepp när det gäller vatten.

 

Arbetssätt: Hur ska vi jobba?

Vi kommer:

- att läsa faktatexter tillsammans 

- att arbeta med frågor och svar

- att se faktafilmer

- att samtala och diskutera

- att undersöka och experimentera

- att dokumentera vårt arbete

- att skriva och spela in vår egen sång om vatten

- att gå igenom och förklara olika ämnesspecifika ord 

 

Utvärdering

Utvärdering sker löpande och du visar vad du kan genom:

- att vara delaktig och bidra vid lektioner

- att följa med vid genomgångar och gemensam läsning av faktatexter

- att skriva och måla i arbetsboken

- att vara delaktig vid undersökningar och dokumentering

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan observeras och mätas över tid.
  NO  1-6
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6

Matriser

NO
NO grundsärskolan år4-6

Mönster och strukturer i naturen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
På väg
Utifrån egna iakttagelser kan eleven **bidra** till resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra **enkla** resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra **välutvecklade** resonemang om vattnets olika former.
På väg
Eleven **medverkar** också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett **delvis fungerande** sätt
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett **väl fungerande** sätt.

Naturvetenskap i vardagen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
På väg
Eleven kan **medverka** i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet
På väg
Eleven kan **medverka** i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och **bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.

Kropp och hälsa

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
På väg
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: