👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsschema svenska åk 7 v.40-43

Skapad 2016-10-04 19:47 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F – 7 Svenska
Under v.40-43 kommer vi arbeta med tidningskunskap. Vilka olika delar finns det i en tidning? Hur skriver man en artikel? Parallellt med detta arbetar vi med ordkunskap. Du fortsätter också högläsningen av boken "Huset vid vägens slut".

Innehåll

Syfte

Följande förmågor ska du träna när du arbetar med det här arbetsschemat:

* formulera dig och kommunicera i tal och skrift

* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter

* följa språkliga normer - stor/liten bokstav, skiljetecken, stavning, styckeindelning 

* söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll

* Träna att läsa för att förstå, tolka och analysera texter. Läsa skönlitteratur för ungdomar.

* Träna att skriva olika typer av texter. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

* Träna bearbetning av egna texter till innehåll och form. Redigering och disposition av texter med hjälp av datorn.

* Träna på att ge och ta emot respons på texter.

* Träna på muntliga redovisningar inför andra.

* Söka information på internet. Använda flera källor.

 

Arbetssätt och uppgifter
Du ska välja en valfri bok. När du har läst ut den ska du redovisa den muntligt för några kompisar och mig.
Du ska skriva en faktatidningsartikel. Välj ett ämne som intresserar dig. Artikeln ska redovisas både skriftligt och muntligt. Den muntliga redovisningen sker i helklass.
Vi kommer att arbeta med ordkunskap.
Högläsning av boken " Huset vid vägens slut ".

 

Kunskapskrav

* Du ska kunna läsa skönlitteratur  för barn och ungdomar med flyt.

* Du ska kunna göra sammanfattningar av olika texters innehåll.

* Du ska utifrån egna erfarenheter tolka och se budskap i texter samt kunna beskriva egna tankar kring det lästa.

* Du ska kunna skriva olika slags texter med begripligt innehåll. Du ska visa grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

* Du ska efter respons utveckla dina texter.

* Du kan förbereda och genomför muntliga redovisningar inför andra.

 

Bedömning

Uppgifter som kommer att bedömas

* Muntlig redovisning av artikel.

* Skriftlig redovisning av artikel.

* Svarshäfte till boken ” Huset vid vägens slut ”