Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment

Skapad 2016-10-04 20:01 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundsärskola 4 Naturorienterande ämnen
Du kommer få pröva och testa, blanda och lösa. Du kommer få genomföra enkla vetenskapliga undersökningar och dokumentera dessa med ord och bild.

Innehåll

Tid

Läsåret 2016/2017

Syfte

Genom undervisningen i de naturorienterande ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:


- jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
- genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
- använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Centralt innehåll

Under arbetet kommer dessa områden att beröras:

Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, struktur, färg, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

 

- Fältstudier, experiment och sorteringar. Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.


- Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer.

- Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena

 

Arbetssätt: Hur kommer vi att jobba?

Vi kommer att se på filmer om olika experiment och undersökningar.

Vi kommer att genomföra olika experiment och undersökningar.

Vi kommer att med ord och bild dokumentera våra olika experiement och undersökningar.

 

Utvärdering: så visar du vad du kan

Utvärdering sker löpande under läsåret. Genom delaktighet vid genomförandet av experiment och undersökningar och genom dokumentation av dessa. Utvärdering sker även genom samtal.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6

Matriser

NO
NO grundsärskolan år4-6

Mönster och strukturer i naturen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A

Naturvetenskap i vardagen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
På väg
Eleven kan **medverka** i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och **bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.

Kropp och hälsa

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
På väg
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: