Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare

Skapad 2016-10-04 20:06 i Sollebrunns skola Alingsås
Ett brott, en skyldig, en detektiv, ett mysterium... Det är huvudingredienserna i en klassisk deckare. I det här arbetsområdet ska vi lära oss hur man skriver en deckare utifrån läromedlet Klara Svenskan. Diskutera vad som kännetecknar en deckare, hur texten är uppbyggd och utifrån tankekartor och berättaransiktet skriva egna deckarhistorier.
Grundskola 6 Svenska
Inom deckargenren finns det olika typer av deckare, där mord, brottslingar, detektiver och smarta kriminalare är vanliga ingredienser. Gemensamt för alla deckare är uppbyggnaden av texten där du kommer arbeta med miljöbeskrivningar, personbeskrivningar, ett problem eller brott kommer att uppstå/begås genom en rad händelser så som början ledtrådar, villospår, vändpunkt och slut kommer sedan din deckare växa fram.

Innehåll

Syfte

 • Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer och uppbyggnad samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Vad ska jag som elev utveckla?

I arbetsområdet "Deckare" ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • utveckla din förmåga att läsa skönlitteratur med flyt genom att använda lässtrategier.
 • använda strategier för hur du bygger upp spänning i din deckare.
 • redigera din text efter respons från Emma.
 • använda språket: meningsbyggnad, stavningsregler och olika ord som används när man skriver deckare.
 • använda dig av gestaltande beskrivningar.

 

Titta på vad GW Persson och Läckberg säger om konsten att skriva deckare. 

 

 

Vad ska vi arbeta med?

Du kommer att:

 • läsa deckare och få bekanta dig med deckargenren och klassiska deckarförfattare

 • ta emot och ge respons på texter

 • skriva en egen deckare, utifrån strukturen för en berättande text.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • resonera kring innehållet i lästa deckare

 • använda dig av instruktioner för att skriva din deckare

 • ha ett korrekt och uttrycksfullt språk

 • använda strategier för hur du bygger upp spänning i din deckare.

 • anpassa din text efter respons från dina pedagoger

Uppgifter

 • Planering av brottet och miljön

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska årskurs 6

E
C
A
Textens innehåll
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Textens uppbyggnad
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Språklig riktighet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Hur du använder språket, "deckarspråket"
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Bild till deckaren
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Få och ge respons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: