Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Makten i Sverige

Skapad 2016-10-04 20:24 i Elinebergsskolan Helsingborg
Arbetsområdet handlar om hur Sverige styrs (riksdag, regering, kommun, landsting)
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk Samhällskunskap
Under detta temaarbete kommer vi att jobba med hur Sverige styrs och hur du som medborgare kan påverka. Du kommer få lära dig att argumentera för din åsikt i olika frågor.

Innehåll

Pedagogisk planering - “Makten i Sverige” Tema Sv-Sh

Under detta temaarbete kommer vi att jobba med hur Sverige styrs och hur du som medborgare kan påverka. Du kommer få lära dig att argumentera för din åsikt i olika frågor.

Vi kommer att undersöka följande områden:

  • Demokrati och diktatur (133, 134, 182, 183)
  • Att kunna påverka och vem styr (136, 137, 138, 139, 140,141, 178,179)

https://www.youtube.com/watch?v=q_gbfmJ06iE#t=1.1500002

  • Regering, riksdag, landsting och kommun (157, 158, 159. 162, 163, 168, 169, 170, 172,173+ stencil + 189, 190, 207)
  • Ideologier och partier (142, 143, 144, 145, 146,147)

http://urskola.se/Produkter/182799-Drom-om-demokrati-Partipolitik

Kort presentation av ideologierna: https://www.youtube.com/watch?v=cxOQih-7Hs8

 

Så här arbetar vi:

I ämnet svenska kommer vi att arbeta med argumentation. Du kommer få läsa och diskutera olika argumenterande texter. Därefter kommer du få öva dig på att argumentera för din åsikt och hur du kan lägga upp din argumentation.

Under SO-lektionerna kommer vi att ha genomgångar och gruppuppgifter. På egen hand ska du läsa tillhörande texter och se de utvalda filmer varje vecka.

v.34: 133-141+182-183

v.35: 142-163

v.36: 168-207

Det är viktigt att du genomför veckans hemuppgifter (läxa) för att kunna hänga med under lektionerna!

Bedömningsuppgift

 

Din avslutande uppgift (under vecka 37) för detta temaarbete är att muntligt kunna förklara, resonera och argumentera med hjälp av de kunskaper som du har skaffat dig om de ovannämnda områdena. Denna uppgift kommer att bedömas både i svenska och samhällskunskap.

Ni kommer att sitta i grupper med ca 4 elever och tillsammans hjälpas åt utifrån vissa speciella riktlinjer.

Bedömningsmatris Makten i Sverige

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Kunskaper om Sveriges politiska system (riksdag, regering, landsting, kommun samt ideologier)

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Hur de är uppbyggda och fungerar.

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Hur de är uppbyggda och fungerar.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Hur de är uppbyggda och fungerar.

Ord- och begreppskunskap

I beskrivningar av samband inom och mellan olika samhällsstrukturer kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningar av samband inom och mellan olika samhällsstrukturer kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

I beskrivningar av samband inom och mellan olika samhällsstrukturer kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Hur man påverkar och påverkas av samhället.

Hur man beskriver hur man kan påverka i samhället.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserande resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Egna åsikter i olika frågor, hur väl du motiverar argumenten.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Faktakunskaper om demokrati, inklusive fördelar och nackdelar samt rättigheter och skyldigheter.

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Sv

Förberedelser

Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med en enkel och i huvudsak fungerande struktur som är anpassade till mottagaren och ämnet.

Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med en relativt väl fungerande struktur som är anpassade till mottagaren och ämnet.

Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med en väl fungerande struktur som är anpassade till mottagaren och ämnet.

Sv

Framföra åsikter och argumentera

Eleven framför sin åsikt och underbygger med några enkla argument.  

Eleven framför sin åsikt och underbygger med några relativt väl utvecklade argument.  

Eleven framför sin åsikt och underbygger med några  väl utvecklade argument och välunderbyggda argument.  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: