👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska- Literature project

Skapad 2016-10-04 20:25 i Frösåkersskolan Östhammar
Läsning av engelsk skönlitteratur.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Någon har sagt: "You can´t buy happiness but you can buy books And that´s kind of the same thing" Har hen rätt? Svaret på den frågan kanske du redan har. Om du inte har det, kommer du att få möjlighet att ta reda på det...

Innehåll

Det vi ska göra under några veckor är att läsa en skönlitterär bok på engelska. Ni kommer att få några alternativ i olika svårighetsgrad som kommer att presenteras för er under introduktionen. Några av dem finns endast digitalt, några finns som faktiska böcker. Ni har också möjlighet att välja en helt egen bok, men detta ska i så fall godkännas av mig.

Vi kommer att arbeta med detta under veckorna 3-12.

Slutgiltig redovisning är under vecka 12, men vi kommer att ha flera avstämningar under loppets gång. Några kommer troligtvis att bli klara tidigare. Vi kommer också att arbeta med detta under lektionstid de flesta fredagar, så ta med böckerna då om ni inte har dem digitalt. 

Så här kommer vi att arbeta

Enskild läsning av en skönlitterär bok samt skriftliga uppgifter/avstämningar. Du håller själv reda på ditt dokument med läsloggen och lämnar in till Stina när du har gjort ett avsnitt. Vi kommer också att ha en sista muntlig uppgift där du berättar om din bok och tankar kring den (baserat på din läslogg).

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Skriftlig läslogg 
 • Slutlig muntlig presentation av boken

Lektionsplanering

 • Enskild läsning
 • Läslogg
 • Uppgifter som du ska besvara och arbeta enskilt med. Dina svar skriver du ned i läsloggen
 • Samtal i grupp

 

Uppgifter

 • Läslogg 5 (hela boken klar!)

 • Läslogg 4 (4/5 av boken)

 • Läslogg 3 (3/5 boken)

 • Läslogg 2 (efter 2/5 av boken)

 • Läslogg 1 (efter 1/5 av boken)

 • Böcker att välja på + läslogg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Läsning av skönlitterär bok

E
C
A
Förståelse
 • En  E 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  E 9
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
 • En  E 9
För att underlätta sin förståelse av innehållet av texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.