Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ödehuset

Skapad 2016-10-04 20:26 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Vi läser tillsammans "Ödehuset" och samtalar om nya ord och innehållet. Vi dramatiserar, leker, ritar och skriver. Läsningen av boken blir en gemensam läsupplevelse för elever med svenska som andraspråk i liten grupp.
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk
Vi läser tillsammans "Ödehuset" och samtalar om nya ord och innehållet. Vi dramatiserar, leker, ritar och skriver. Läsningen av boken blir en gemensam läsupplevelse för elever med svenska som andraspråk.

Innehåll

Undervisning

Du kommer på lektionerna få möjlighet att

 • samtala om nya ord och begrepp
 • läsa texter enskilt och tillsammans i grupp
 • samtala om texter
 • förutsäga, dra slutsatser och reflektera
 • dramatisera innehållet

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att

 • läsa enskilt och i grupp
 • delta i samtal i grupp
 • återberätta texter ur boken
 • med egna ord förklara ord och uttryck som vi har samtalat om
 • delta i rollspel

Uppgifter

 • Ödehuset

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: