Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget/Förintelsen

Skapad 2016-10-04 20:28 i Palmbladsskolan Uppsala
Efter Första världskriget gjordes många förändringar för att förhindra att det någonsin blev krig igen i Europa. Ändå dröjde det bara lite över 20 år innan Andra världskriget var ett faktum.
Grundskola 9 Historia
Efter Första världskriget gjordes många förändringar för att förhindra att det någonsin blev krig igen i Europa. Det började bra med det glada 20-talet men sen kom börskraschen med massarbetslöshet och hyperinflation. Nazismen och fascismen fick fotfäste i Europa och det började rustas för krig igen. Allianser skapades. Första september 1939 startar kriget.

Innehåll

Mål för elev

Genom undervisningen i ämnet historia ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • Din förmåga att kunna beskriva orsak och konsekvens av
 • Din förmåga att se samband och helheter
 • Din förmåga att se likheter och skillnader
 • Din förmåga att kunna jämföra och dra slutsatser
 • Din förmåga att kunna uttrycka dina kunskaper och åsikter muntligt och skriftligt

 

Innehåll

Du kommer under detta arbetsområdet att få lära dig om Andra världskriget och förintelsen. Vi kommer förutom att titta på själva händelserna i sig diskutera orsaker och konsekvenser samt se händelser ur olika perspektiv.

Efter avslutat arbetsområde ska du ha fått ökade kunskaper om:

 • Orsakerna till Andra världskriget/Förintelsen
 • Axelmakterna och De allierade
 • Hur livet var för soldaterna och civilbefolkningen under kriget.
 • Krigets förlopp
 • Resultatet/konsekvenserna av Andra världskriget, Förintelsen 
 • Hur europakartan såg ut före Andra världskriget och hur den såg ut efter kriget 
 • Hur det var i Sverige under kriget.
 • Känna till ord/begrepp som t ex nazism, fascism, antisemitism, lebensraum och blitzkrieg.

Genomförande

 - Föreläsningar 

 - Rörliga bilder med uppgifter.

 - Läroboken med arbetsmaterial.

 - Klassrumsdiskussioner

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv i samtal och diskussioner under lektionstid, genom ett eget fördjupningsarbete, genom sokratiska samtal samt ett individuellt prov i slutet av arbetsområdet.

Elevinflytande

Du har möjlighet att tillsammans med läraren forma lektionernas innehåll genom att komma med förslag till arbetssätt samt välja ett eget ämne för fördjupning.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Kunskapstabell Historia 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Aspekt 1
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Aspekt 2
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Aspekt 3
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Aspekt 6
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Aspekt 7
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Aspekt 8
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: