Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talområdet 0-100

Skapad 2016-10-04 21:15 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Taluppfattning, de fyra räknesätten inom talområdet 0-100, dela upp tal och dubblor.
Grundskola 1 – 2 Matematik
Vi ska arbeta med talområdet 0-100. Du ska bland annat få lära dig hur man kan dela upp talen 0-100 på olika sätt, tex ental och tiotal, dubblor och tio-, tjugo- och hundrakompisar. Du ska få pröva på att arbeta med de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Arbetet kommer att löpa under hela höstterminen.

Innehåll

Mål

Du ska bli säker på att räkna inom talområdet 0-100. Du ska kunna storleksordna tal inom detta område och dela upp dem på olika sätt, tex tiotal och ental. Du ska kunna skriva siffrorna på rätt sätt och kunna kombinera dem för att skriva tal upp till 100. Du ska kunna ordningstal upp till tjugo. Du ska kunna se sambandet mellan addition och subtraktion. Du kommer att få öva på skriftliga räknemetoder. 

Delmål: Lära dig dubblorna, Tiokompisar, tjugokompisar och hundrakompisar, vara säker på positionssystemet

 

 Syfte

Du ska bli säker på talen inom talområdet 0-100. 

Du ska lära dig att räkna plus och minus inom talområdet 0-100 med hjälp av olika strategier.

Centralt innehåll

Du ska få lära dig strategier så att du snabbt kan lösa tal inom talområdet 0-100. Dessa strategier kommer att vara till hjälp även då du räknar med större tal. Du ska få jämföra tal och storleksordna dem. 

Kunskapskrav

Du ska kunna lösa enkla matteproblem med hjälp av de strategier du lärt dig.

Du ska kunna dela upp talen 0-100 på olika sätt.

Du ska kunna räkna tiokompisarna, tjugokompisar och hundrakomipsar i huvudet.

Du ska kunna räkna dubblorna i huvudet.

Undervisning

Vi kommer att lära oss olika strategier för att räkna ut tal. Vi kommer att öva på dubblor (1+1, 2+2, 3+3 osv). Vi kommer att öva tiokompisar,  tjugokompisar och hundrakompisar. Vi kommer att laborera med tal med hjälp av centimo. På så sätt ska vi lära oss hur talen kan delas upp för att underlätta huvudräkning. Vi kommer också att använda oss av låtsaspengar för att symbolisera värdet av tal. 

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner tillsammans. Vi kommer bland annat att arbeta med matteblad, räknemålor och problemlösning. Vi kommer att göra vissa uppgifter på tid för att få upp arbetshastigheten. Vi kommer att diskutera och resonera kring strategier och deras fördelar och nackdelar

Bedömning

Jag kommer att titta på hur du deltar i diskussioner och se hur du löser dina uppgifter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: