Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

People of the world

Skapad 2016-10-04 23:02 i Frillesåsskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Engelska
Vi studerar viktiga och modiga människor från hela världen och historien, samt tränar på att beskriva oss själva och våra tankar på engelska.

Innehåll

People of the world

 

During the next three weeks (w.40-42) we are going to:

 • Study different important and interesting people from all over the world.
 • Talk about differences and similarities between people.
 • Think about how we are as people and how we want to be.

 

Assignment (you can work on Keynote/Powerpoint or another program you choose or you can write in your writingbook):

 1. Describe yourself
  1. Your appearence (what you look like)
  2. Your personal characteristics (how you are as a person)
  3. Your values (what you think is important in your life)
  4. Your dreams (what you wish for the future)

 

 1. Describe a person you know or a famous person
  1. What did the person do? Why is that person important in history?
  2. What is the person like? What personal characteristics do you think this person has?

 

 1. Make a venndiagram with yourself and the person you have described where you show the differences and similarities between the two of you.

 

Deadline is Friday 21/10.

 

Good Luck!!

Uppgifter

 • glosor v.41

 • A famous person - instructions and an example

 • glosor v.42

 • People of the world hjälpmall

 • people of the world FAMOUS PEOPLE

 • people of the world SVENSKA

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: