Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2016-10-05 07:01 i Hökåsenskolan Västerås Stad
Under cirka fem veckor framöver kommer vi att titta närmare på de fem världsreligionerna, judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap

I det här arbetsområdet får du lära dig mer om grunderna inom de två sista världsreligionerna buddism och hinduism.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Centralt innehåll - Vad?

Vi kommer läsa om två av världsreligionerna och ni ska efter området kunna följande:

 • Veta religionernas ursprung och en del om religionernas historia
 • Symboler inom religionerna
 • Gudssyn och gudsnamn
 • Utbredning i världen - var i världen lever flest hinduer tex?
 • Viktiga heliga personer
 • Helig skrift
 • Livsåskådning - centrala tankar om vad som är viktigt
 • Regler
 • Helig plats, rum och församling
 • Ritualer och högtider
 • Religiösa berättelser

 

Arbetssätt

 

 • Arbete med att läsa i religionsboken och filmvisningar.
 • Diskussioner kring likheter och skillnader.
 • Resonemang kring samband mellan levnadssätt och religioner

Vi avslutar arbetsområdet med att arbeta med Skolverkets bedömningsstöd.

Vad kommer bedömas?

 • Din förmåga att använda ämnesrelaterade begrepp
 • Din förmåga att redogöra för religiösa levnadsregler och ritualer
 • Din förmåga att diskutera tex likheter och skillnader samt se olika samband
 • Din muntliga dealktighet vid samtal/diskussioner i klassrummet
 • Ditt skriftliga prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6

Matriser

Re
Världsreligionerna

F
E
C
A
Redogör för levnadsregler och ritualer
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till religionerna
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till religionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till religionerna
Diskuterar likheter och skillnader
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Visar på samband
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Resonerar
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Begreppsförståelse
Du har ännu inte nått kraven för E
Du använder några ämnesspecifika begrepp och visar att du förstår dem.
Du använder flera ämnesspecifika begrepp, som dessutom förklaras och används på ett begripligt och korrekt sätt.
Du använder i stor utsträckning ämnesspecifika begrepp, vilka visar att du har en fördjupad kunskap om ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: