Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Öga

Skapad 2016-10-05 07:21 i Förskolan Skutan Östhammar
Förskola
Utvecklar sin förmåga att bli medvetna om sina Ögon, vad andvänder vi ögonen till samt att bli medvetna om likheter och eventuella skillnader hos olika ögon. Barnen ska få utveckla sin förståelse för att deras känsel hjälper dem att se.

Innehåll

Område: JAG- Öga

Läroplansmål.Varför? (Koppling/förankring och i styrdokument)

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, (LPFÖ s.8)
  •  
  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den (LPFÖ s.9)
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (LPFÖ s.9)

Smarta/Konkreta mål. (Vilka resultat vill vi se hos barnen? Vad ska de ha utvecklat/lärt sig)

Utvecklar sin förmåga att bli medvetna om sina Ögon, vad andvänder vi ögonen till samt att bli medvetna om likheter och eventuella skillnader hos olika ögon. Barnen ska få utveckla sin förståelse för att deras känsel hjälper dem att se.

Detta sker när barnen:

  • Utforskar ögat hur det ser ut.
  • Benämner vad ögonen kan användas till
  • Samtalar om sina och andras Ögon

VAD? Vad kommer det handla om? (Tema/projektområde)

Få barnen medvetna om sina och andras ögon, vad de används till samt om man kan se olika saker utan att titta.

Aktiviteter. HUR? (Arbetssätt/metod)

Arbetar tematiskt med ögat då skapande, sagor, rim och ramsor, sång, samtal o.s.v. i gruppverksamhet integreras. Exempelvis kommer jag fotografera av barnens ögon och sätta upp dessa på väggen samt använda dessa för olika samtal. Böcker kommer att läsas och då fokuseras boksamtalet på bilderna och om det finns ögon eller ej. I skapande kommer formen cirkel att fokuseras på och barnen kommer att uppmuntras att rita cirklar och ögon på sina alster. Dessutom ska barnen få upplevelser av att titta genom olika saker, ex toarullar och olika färgade transparanta material.

Mätning/DOKUMENTATION? (På vilket sätt, vad vill vi visa)

Ett samtal med barnen innan och efter temat med frågor såsom har du ögon, var är dina ögon, för att se om en utveckling skett. Dessutom tas fotografier och anteckningar förs under hela temaarbetet.

Ansvar/UTVÄRDERING. (Vem, vad och hur?)

Inger ansvarar för gruppen, de yngsta, i tema Ögat. Inger skriver ner intervjusvar och aktiviteter som utvärderas efter varje tillfälle gruppen träffats. Barnens alster sparas.

NÄR? Tidsplanering, redovisning, utvärdering och reflektion:

I oktober 2016 efter varje tillfälle gruppen träffats och temaarbetet sammanställs sedan och läggs ut i UNIKUM.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: