Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, Skriva, Tala och Samtala

Skapad 2016-10-05 08:26 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
syftet i undervisningen i modersmålet är att eleverna kan utveckla sina kunskaper i ämnet modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skrift och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

Innehåll

Mål

Läsa och skriva

Målen med undervisningen är att:

Elever kan läsa olika enkla texter i sitt modersmål och visa en bra läsuppfattning.
Elever kan skriva olika meningar och enkla texter med korrekt grammatik och uppbyggd.
Elever kan berätta om sina tankar, känslor och något som de själva upplevat.

Elever kan beskriva olika bilder med egna ord.
Elever kan diskutera det de läst och ställa frågor till varandras klasskamrater.

 

Så här kommer vi att jobba
 
Vi kommer att läsa olika texter från läroböcker, barnböcker och skönlitteraturböcker och skapa diskussion om det vi läst.
Eleverna kommer att reflektera över sina åsikter och tankar samt koppla texter till sina egna uppleveser.
Vi kommer att jobba med synonymer och motsatser så att öka levernas ordförråd.
Vi kommer att översätta meningar och enkla texter från polska till svenska och tvärtom.
Vi kommer att lära oss synonym- och motsatsord.

bedömmning

Elever ska bedömmas:

läsförståelse, Hörsföretåelse, Att skriva och tala och samtala. 

Sematriser

  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: