Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livstil - planera träning

Skapad 2016-10-05 08:41 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Styrka och kondition samt uppgift att planera konditionsträning mot ett uppsatt mål.

Innehåll

Hälsa och Livsstil

Mål

 

Att kunna sätta upp ett träningsmål och göra en planering som kan nå till detta mål. Få kunskaper om vilken typ av träning som krävs för att nå ett specifikt mål samt kunna skatta en aktivitets ansträngningsgrad.

 

Bedömning

 

Sätta upp mål för och planera fysiska aktiviteter

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

 

I huvudsak - Du har satt upp ett mål och gjort en planering.

Relativt väl – Du har satt upp ett mål och gjort en planering som gör att du kan nå målet. Din planering är genomförbar. Din planering visar att du har relativt goda kunskaper om träningslära, du visar att du känner till de flesta träningsprinciperna.

Väl - Du har satt upp ett rimligt mål och gjort en planering som gör att du kan nå målet. Din planering är genomförbar. Din planering visar att du har goda kunskaper om träningslära, du visar att du känner till och förstår alla träningsprinciperna.

Delta i aktiviteter och anpassa rörelser

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

Till viss del Du deltar och är aktiv i de olika styrke- och konditionsmomenten.

 

Relativt väl Du deltar och är aktiv i de olika styrke- och konditionsmomenten. Dina rörelser är funktionella, det betyder att du utför de flesta övningarna med rätt teknik och kroppskontroll.

 

Väl -  Du deltar och är aktiv i de olika styrke- och konditionsmomenten. Dina rörelser är funktionella, det betyder att du utför övningarna med rätt teknik och med mycket god kroppskontroll.

 

Undervisningen

 

Genomgång om träningslära såsom träningsprinciper, Borgskala, träningsplanering och hur man sätter upp ett mål. Styrka och konditionsmoment såsom crossfit, challengepass, tabata m m. Reflektera över hur ansträngande ett träningspass kan vara. Ta del av de olika träningsprinciperna praktiskt, exempelvis variation, belastning och anpassning.

Uppgifter

 • Hälsa och livstil

 • Hälsa och livstil - planera träning

 • Planera träning - häfte samt uppgift

 • Mall planera träning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: