Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2016-10-05 09:33 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Geometri år 8 Matte Direkt kap 2
Grundskola 8 Matematik
Begrepp: area, areaenheter (cm2, dm2, m2, ha) bas, höjd, radie, diameter rektangel, kvadrat, parallellogram, triangel, cirkel, prallelltrapets cirkelbåge, cirkelsektor symmetri, symmetrilinje, spegelsymmetri, rotationssymmetri begränsningsyta befolkningstäthet

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du ska kunna:

- beräkna arean hos kvadrater, rektanglar, parallellogram och cirklar

- begreppen som behövs för beräkningarna

- omvandla mellan olika areaenheter

- känna igen och rita olika symmetrier

 

För högre måluppfyllnad

- beräkna form och begränsningsarea hos olika lådor

- beräkna cirkelbåge och cirkelsektor

- beräkna arean hos sammansatta former

- beräkna befolkningstäthet (personer/landyta)

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med:

- enskilt arbete i Matte Direkt 8 och med annat material

- problemlösning enskilt och med kamrat

- praktiska övningar

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få

• göra muntliga förklaringar till uppgifter
• göra skriftliga beräkningar i matteboken
• delta i matematiska diskussioner och samtal
• göra beräkningar och förklaringar i praktisk matte
• formulera och lösa problem
• arbeta med läxuppgifter
* visa dina kunskaper på ett skriftligt prov
• ta eget ansvar för ditt lärande  
* fundera över ditt lärande och skriva blogg varje vecka

Uppgifter

 • Prov geometri

 • Prov geometri

Matriser

Ma
Bedömning

F
E
C
A
Begrepp
Hur bra du är på att beskriva olika geometriska figurer med rätt ord
 • Ma  7-9
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du kan använda de vanligaste begreppen som t.ex. kvadrat, triangel, rektangel och cirkel.
Du kan dessutom beskriva figurerna med begrepp som t.ex rätvinklig, radie, symmetrisk, motstående och diagonal. Du kan använda begreppet befolkningstäthet korrekt.
Du behärskar alla begreppen i kapitlet med säkerhet. Du kan rita korrekta geometriska figurer utifrån en beskrivande text. Du kan motivera dina beräkningar i tal eller skrift.
Omkrets och area/enheter
Hur bra du är på att räkna ut omkrets och area på olika figurer och att använda rätt enhet.
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du kan räkna ut omkrets och area på rektanglar och trianglar. Du kan sätta ut en symmetrilinje på en enkel figur.
Du kan dessutom räkna ut omkrets och area på cirklar. Du svarar med rätt enhet. Du kan hitta de flesta symmetrilinjerna i olika figurer.
Du kan dessutom räkna ut omkrets och area på figurer som är uppbyggda av flera olika geometriska former. Du kan räkna med skala i tvådimensionella figurer.Du använder relevanta enheter.
Skriftliga beräkningar
Hur väl du tecknar och löser dina uppgifter skriftligt.
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du har grundläggande kunskaper och det går att följa din tanke vid skriftliga beräkningar. Dina figurer går att förstå.
Du har goda kunskaper och det är lätt att följa din tanke vid skriftliga beräkningar. Dina figurer är tydliga.
Du har mycket goda kunskaper. Du tecknar dina uppgifter på ett tydligt sätt och har en klar struktur. Dina figurer är skalenliga och måttsatta.
Ansvar
Hur väl du arbetar på lektionerna, ber om hjälp när du behöver och gör dina läxor i tid.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du visar oftast dina kamrater respekt på lektionerna och gör dina arbetsuppgifter. Du har gjort minst två läxor i tid. Du räcker upp handen när du behöver hjälp.
Du visar oftast dina kamrater respekt på lektionerna och gör dina arbetsuppgifter. Du har gjort minst tre läxor i tid. Du räcker upp handen när du behöver hjälp.
Du visar alltid dina kamrater respekt på lektionerna och gör dina arbetsuppgifter. Du har gjort minst tre läxor i tid. Du räcker upp handen när du behöver hjälp och ställer då relevanta frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: