Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP för arbetsområdet "Elektricitet" HT16

Skapad 2016-10-05 09:51 i Fårdala skola Tyresö
Mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom arbetsområdet Elektricitet.
Grundskola 5 Fysik
Elektricitet går att använda till många olika saker och den finns överallt omkring oss. Den får lampor att lysa, maten att koka, TV:n att fungera och stereon att låta men all elektricitet går inte i sladdar. Det finns el både i elektriska ålar och i åskan.

Innehåll

Elektricitet

Elektricitet går att använda till många olika saker och den finns överallt omkring oss. I arbetet om elektricitet ges eleverna möjlighet att lära sig:

 • Fördelar och nackdelar med olika energikällor.
 • Hur man kan hushålla med el.
 • Hur en glödlampa fungerar.
 • Att koppla med glödlampor, batteri, sladdar och strömbrytare.
 • Vilka ämnen som leder elektrisk ström.
 • Skillnaden mellan statisk elektricitet och elektrisk ström.

Syftet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • först vad elektricitet är och hur vi människor kan utnyttja den.
 • genomföra kopplingar med elektriska komponenter.
 • arbeta enligt det vetenskapliga arbetssättet.

Undervisningens innehåll:

 • eleven ska ha kännedom om hur elektriska kretsar ska kopplas,
 • eleven ska ha kännedom om vilka ämnen som leder elektrisk ström,
 • eleven ska veta hur man handskas med elektriska föremål utan att bli skadad.

Så här kommer vi att jobba:

 • Vi kommer att läsa texter och förklara begrepp, analysera och diskutera.
 • Eleverna kommer att få arbeta mycket praktiskt med att koppla med elektriska komponenter.
 • Vi kommer att ha gemensamma övningar och laborationer.
 • I klassrummet och hemma tittar vi på energiförbrukning och lär oss om olika sätt att spara energi och varför det är viktigt att spara på energin. 
 • Vi kommer att besöka Tekniska museets utställning "spelet om energin". 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Matris - kretsar kring el

FYSIK

Undersökningar
Du kan planera och genomföra undersökningar av elektriska föremål och kretsar.
Du kan med viss hjälp göra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du behöver viss hjälp för att felsöka när uppdraget inte fungerar. Du kan samarbeta på ett rätt bra sätt.
Du kan göra några enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan göra någon enkel felsökning när uppdraget inte fungerar. Du samarbetar på ett bra sätt.
Du kan självständigt göra enkla undersökningar och felsöker på egen hand om uppdraget inte fungerar. Du samarbetar på ett bra sätt.
Utrustning och instruktioner
Du vet hur man ska använda utrustning samt läsa instruktioner.
Du använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du läser instruktionerna och följer dessa på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och följer instruktionerna på ett rätt bra sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt och följer instruktionerna på rätt sätt.
Begrepp
Du kan förklara hur några energikällor, elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren fungerar och använda dig av ord som du har lärt dig (t.ex. sluten krets, ledare, isolator, koppling, elektricitet m.m)
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur någon energikälla, den elektriska kretsen m.m fungerar och ger något exempel på och beskriva detta. Du kan förklara vissa av de ord du har lärt dig.
Du kan på ett bra sätt förklara hur några energikällor, den elektriska kretsen m.m fungerar och kan förklara och visa på enkla samband hur dessa fungerar ihop. Du använder vissa av de ord du lärt dig när du förklara dina resultat.
Du kan på ett mycket bra sätt förklara hur några energikällor, den elektriska kretsen m.m. fungerar och du kan förklara och visa på enkla samband hur dessa fungerar ihop. Du använder ofta ord som du har lärt dig när du förklarar och pratar om dina resultat.
Resonemang
Du kan förklara hur elektrisk ström rör sig i en krets och olika materials egenskaper när det gäller ledningsförmåga.
Du kan på ett enkelt sätt resonera om och förklara elektriska kretsar och ljus. Du kan se några enkla samband. Du känner till några materials egenskaper.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera om och förklara elektriska kretsar och ljus. Du kan se några enkla samband. Du känner till några materials egenskaper.
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera om och förklara elektriska kretsar och ljus. Du kan se några enkla samband. Du känner till några materials egenskaper.
Beskrivning
Du kan beskriva hur elektricitet produceras i energikällor och hur det används i vardagen och i samhället. Du känner till energiprincipen.
Du kan beskriva och ge exempel på någon energikälla och hur energi kan användas. Du känner till viss del till energiprincipen och hur den lyder.
Du kan förklara och visa något samband mellan energikällor och hur energi används. Du känner till energiprincipen och hur den lyder.
Du kan förklara och visa flera samband mellan energikällor och hur energi används och omvandlas. Du känner till energiprincipen och hur den lyder.
Historiskt
Du känner till några naturvetenskapliga upptäckter och dess betydeles för människors livsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse för människors livsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse för människors livsvillkor och om hur det påverkar livsvillkoren på vår planet.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse för människors livsvillkor och om hur det påverkar livsvillkoren på vår planet och hur det kan komma att utvecklas i framtiden.
Dokumentation
Du dokumenterar dina fysik- och teknikundersökningar i text och bild
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.

TEKNIK

Beskriva
Du kan beskriva hur glödlampan, strömbrytaren och olika elektriska kretsar fungerar, och hur man kopplar för att få de olika delarna att fungera tillsammans (i tex ficklampan).
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur ficklampan fungerar. (eller hur man får en lampa att lysa)
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur ficklampan fungerar. (eller hur man får en lampa att lysa)
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara hur ficklampan fungerar. (eller hur man får en lampa att lysa)
Resonera
Du kan resonera kring olika energikällors och elektriska föremåls för- och nackdelar för människan, samhället och miljön.
Du kan föra enkla resonemang kring någon energikällas för- och nackdel för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade resonemang kring några energikällors för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring några energikällors för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Konstruktion
Du kan konstruera en enkel strömbrytare som fungerar.
Du kan, med viss hjälp, konstruera en enkel strömbrytare som fungerar genom att pröva olika idéer till lösningar.
Du kan konstruera en utvecklad strömbrytare som fungerar genom att pröva och ompröva olika idéer till lösningar.
Du kan konstruera en välutvecklad strömbrytare som fungerar genom att systematiskt pröva och ompröva olika idéer till lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: