Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 6 Matteborgen

Skapad 2016-10-05 09:59 i Söderhamn
Beskrivning matematik för ht i år 6. Områdena; Tal och bråk
Grundskola 6 Matematik
I detta område kommer du att lära dig räkna med både decimaltal och bråktal. Du kommer också att lära dig begrepp så du kan beskriva tal i dessa två former.

Innehåll

Centralt innehåll

Till eleven

Du ska utveckla din förmåga att lösa problem i vardagssituationer.

 • Du ska utveckla din förmåga att välja lämpligt sätt att lösa problem med.

 • Du ska utveckla din förmåga att tala om hur du tänkt ( i tal, skrift, bild och handling)

 • Du ska utveckla kunskaper inom följande arbetsområden:

 • De fyra räknesätten- huvudräkning och skriftliga räknemetoder med decimaltal

 • Bråk, läsa och skriva bråk, addera och subtrahera bråk med samma nämnare och jämföra bråk.

Undervisning

 • Gemensamma genomgångar vid varje arbetsområde.

  • Individuellt arbete.

  • Par eller gruppuppgifter (prata matematik)

  • Skriftliga diagnoser och prov

  • Muntliga redovisningar

Detta kommer att bedömas

 • Att kunna räkna med decimaltal
 • Betydelsen av orden deci, centi och milli
 • Kunna läsa och skriva bråk
 • Kunna skillnaden på blandadform och bråkform
 • Kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare
 • Kunna räkna ut en viss del av ett antal
 • Kunna jämföra bråk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Skriftligt omdöme/bedömningsmatris i ämnet Matematik

Matematik år 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Matematiska metoder
*Du är ännu osäker på vilka grundläggande metoder du bör välja och du visar ännu att du har en bit kvar tills du kan lösa de uppgifter som krävs för uppnå målen.
* Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt och säkert sätt. Du använder överslagsräkning, skriftliga metoder, huvudräkning och tekniska hjälpmedel.
* Du visar goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem korrekt och med säkerhet.
* Du visar mycket goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem på ett korrekt sätt och med god säkerhet.
Formulera och lösa
*Du löser enklare problem men du beskriver ännu inte metod och/eller ger ingen förklaring om tillvägagångssätt eller resultatens rimlighet. .
* Du löser enkla matematiska problem, beskriver din metod och ger enklare förklaringar om tillvägagångssätt och resultatets rimlighet.
.* Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger utvecklade förklaringar om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
* Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger välutvecklade och nyanserade förklaringar om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Använda och analysera matematiska begrepp
Du är ännu osäker på användandet av grundläggande matematiska begrepp och hur de ska beskriva.
* Du kan ge enklare beskrivningar av matematiska begrepp.
* Du har goda kunskaper om begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar.
* Du visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar.
Föra och följa resonemang
Du visar ännu osäkerhet inför att föra eller återge matematiska resonemang med hjälp av matematiska begrepp symboler och andra uttrycksätt.
* När du för matematiska resonemang använder du begrepp, symboler och andra uttryckssätt på ett enkelt sätt i tal och skrift.
* Du anpassar ditt sätt att uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder begrepp, symboler och andra uttryckssätt på ett utvecklat sätt.
* Du anpassar väl ditt sätt att uttrycka dig på så att det passar syfte och sammanhang samt använder matematiska begrepp, symboler och uttrycksätt på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: