Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Irstaskolan En9 - One Minute Speech 16/17

Skapad 2016-10-05 10:03 i Irstaskolan Västerås Stad
Eleven får en rubrik och ska sedan fantisera ihop en berättelse som ska ta 60 sekunder att berätta. Redovisningen görs i mindre grupper, tidtagare finns i gruppen och kamratrespons ges efteråt.
Grundskola 9 Engelska
Your task is to write a story from a given headline and tell that story to your friends. Your story has to be 60 seconds – no more, no less!

Innehåll

Talking for exactly 60 seconds -  how hard can it be?

Well... You'll see.

From the headline you got you have to come up with a suitable story that takes you exactly 60 seconds to tell to your friends. One of your friends will time you, and the other will give you feedback, in the form of "Two stars and a wish". You will then rewrite the story and send it in, together with thoughts on the feedback you got and the changes you decided to make/not make.

Deadlines:

1. Presentations: Friday 14/10

2. Rewritten story: Thursday 20/10

 

Syftet med undervisningen

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

Olika former av muntliga framställningar.
Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer.
Olika sätt att bearbeta egna framställningar.

Muntliga och skriftliga berättelser.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Matriser

En
Matris Engelska 7-9 - Irstaskolan

Syfte och långsiktiga mål

  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
F
E
C
A
Muntligt
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriftligt
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Feedback
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: