Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik, Ellära, år 5, ht 16

Skapad 2016-10-05 10:10 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik
Ett arbetstema om elektricitet.

Innehåll

Mål för elev

Mål i Ellära 

• Du ska känna till vad statisk elektricitet är och kunna ge exempel på när det uppstår.
• Du ska veta vad en sluten krets är.
• Du ska veta att det är elektroner ”som vandrar” när du har en sluten krets.
• Du ska kunna få en lampa att lysa med hjälp av ett batteri, en lampa och en bit ledningstråd.
• Du ska känna till att det finns material som leder ström (ledare) och att det finns material som inte leder ström (isolatorer) samt kunna ge exempel på dessa.
• Du ska veta hur en glödlampa ser ut inuti.
• Du ska kunna bygga en krets med hjälp av ett kopplingsschema.
• Du ska kunna rita ett kopplingsschema.
• Du ska känna till att det finns seriekoppling och parallellkoppling och ge exempel på när de används och varför.
• Du ska känna till några sätt om hur elektricitet blir till, olika elkraftverk.
• Du ska känna till ”Morse-alfabetet”.

 

Innehåll

Du ska lära dig vad elektricitet är. Grundläggande ellära: statisk elektricitet, batterier, ledare, isolatorer, glödlampa, strömbrytare, sluten strömkrets, (serie- och parallellkoppling) och vad den används till.

Genomförande

Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp. Gemensamt kommer vi att ha genomgångar och göra experiment. Vi kommer även att se filmer om el och energi. Du ska på egen hand läsa i läroböcker, skriva laborationsrapporter och göra en konstruktion som innehåller en elektrisk krets. Du kommer också att ha en del läxor.

Redovisning och bedömning

Dina laborationsrapporter lämnas in. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt och praktiskt prov och att ni i grupp kommer att ha en redovisning .

Matriser

Fy
Ellära ht 2013

E
C
A
Grundläggande kunskaper
  • Fy  4-6
Du har grundläggande kunskaper om el och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp
Du har goda kunskaper om el och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om el och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Laboration
  • Fy  4-6
  • Fy  4-6
  • Fy  4-6
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör el genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör el genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör el genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem

Snabb koll!

När du uppnår godkänd, E, kommer rutan att färgas!
E
C
A
Atomen
Vet vad en atom är och känner till att den är uppbyggd av protoner, elektroner och neutroner
Statiskelektricitet
Jag känner till vad statisk elektricitet är och kan ge exempel på när det uppstår
Elektrisk ström
Jag känner till vad elektrisk ström och spänning är och jag vet i vilken enhet man mäter ström och spänning i
Serie- och parallellkoppling
Jag kan koppla en seriekoppling och en parallellkoppling. Jag vet skillnaden mellan en seriekoppling och parallellkoppling och kan ge exempel på när de används.
Kopplingsschema
Jag kan bygga en krets med hjälp av ett kopplingsschema och jag kan själv rita ett kopplingsschema
Symboler
Jag känner igen och kan själv rita symbolerna för lampa, batteri, strömbrytare och sladd
Ledare och isolatorer
Jag vet vad en ledare och vad en isolator är och jag kan ge exempel på sådana.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: