Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Favorit 4A

Skapad 2016-10-05 10:36 i Gylle skola Borlänge
Favorit matematik 4A Höstens planering
Grundskola 4 Matematik
Under hösten i år fyra ligger tyngdpunkten på de fyra räknesätten. Här är multiplikationstabellerna nödvändiga kunskaper, liksom additions och subtraktionstabeller. Det är rekommenderat att träna dessa 5-10 minuter om dagen fortlöpande under året. Vartannat uppslag i boken förklarar mer ingående vilka färdigheter som tränas i just detta avsnitt.

Innehåll

De fyra räknesätten och algoritmer för de fyra räknesätten (alltså uppställningar).

Prioriteringsregeln och parenteser

Negativa tal, mest som temperaturer men även enklare addition av negativa tal

Diagram och tallinjer

Enklare ekvationer

 

Vartannat uppslag i matteboken innehåller en ny genomgång. Hösten innehåller ca 50 sådana genomgångslektioner fördelat på 16 veckor. Det ger 3-4 genomgångar per vecka. De tre-fyra första lektionerna i veckan håller jag en ordentlig genomgång då vi samtalar om det nya matematiska innehållet. Efter det följer två sidor att arbeta med. Om detta arbete var svårt arbetar man sedan vidare med nästa sida som heter "Öva" om innehållet var enkelt arbetar man istället med den efterföljande sidan "Pröva"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: