Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7 ht 16 liv och växter

Skapad 2016-10-05 10:47 i Kärlekens skola Halmstad
första arbetsområdet i bi åk 7
Grundskola 7 Biologi
Under några veckor har vi jobbat och kommer att jobba med detta arbetsområdet

Innehåll

Syfte

 • Bi
  att genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

 Mål för arbetsområdet

Du ska under perioden lära dig

- Olika begrepp i rätt sammanhang
-  Fotosyntesen
- Biologiska mångfaldens betydelse
- Känna till olika delar i växt/djurcellen, 
 
- Hur man genom likheter delar in växter o djur i olika grupper
- Gruppen fröväxters uppbyggnad och funktion

 

Exempel på viktiga begrepp inför provet

cell  cellmembran    cellkärna   klorofyll      art   latinska namn släkt familj hybrid/bastard steril   fröväxt   kärl   fotosyntes   förökning  pistill   ståndare äggcell  pollen   pollinering      frö    befruktning   nektar       självpollinering  

Korspollinering       fröspridning     fröets groning      

 

 Sammanfattning från boken Sid 59-65 som ni har fått ut, kopierad

FRÖVÄXTER            Barrträd+blommor, gräs, lövträd

- Alla växter som sprider sig med frö kallas fröväxter - Fröväxterna har rot, stam och blad - I stammen finns rör (kärl) som transporterar vatten och mat (näring, druvsocker)

- Sockret tillverkas med hjälp av solljus (fotosyntesen)

- Rötterna suger upp vatten och näring

Blomman

Själva blommans uppgift är att bilda frön som kan bli nya plantor

Kronblad- ger färg och form åt blomman

Foderblad- skyddar blomman

Blommans könsorgan hanorgan-ståndare             bildar pollen

Honorgan-pistill           bildar äggcell

 

 Pollinering= när pollenkorn fastnar på pistillen Självpollinering= När blomman pollineras av blommans egna ståndare

Korspollinering= när blomman pollineras av pollen som kommer från en annan planta

Pollenkorn sprids på flera sätt: insekter, vinden och vatten

 

Genomförande

I arbetsområdet ingår genomgångar, film, praktiska undersökningar med växter. Övningar med mikroskop. Vi lär oss bland annat- begrepp, att resonera, sätta in begreppen i rätt sammanhang.

 

Examination  i form av ett skriftligt prov, i bedömningen ingår också hur aktiv eleven är i diskussioner.

PROVETS OMFATTNING

Provsidor 8 -13  frågorna s.11

Provsidor s. 56-66    Frågor sid 59   Frågor sid 63

 papper      om  fröväxter

   anteckningar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
Halmstad Biologi kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
E
C
A
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: