Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemin i naturen

Skapad 2016-10-05 10:49 i Junibackens skola Ludvika
Du ska få lära dig om olika ämnen och materia som tex vattnets egenskaper och kretslopp, luftens egenskaper och sammansättning, fotosyntes, förbränning osv.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Du ska få lära dig om olika ämnen och materia som tex vattnets egenskaper och kretslopp, luftens egenskaper och sammansättning, fotosyntes, förbränning osv.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss om kemin i naturen:

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materians uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt. 
 • Vattnets kretslopp.
 • Luftens sammansättning.
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner. 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få lära dig detta genom att se på filmer, läsa texter, diskutera både i helklass och i grupper kring de olika ämnena. Du kommer att få prova göra några enkla undersökningar. 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna visa att du kan: 

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materians uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt. 
 • Vattnets kretslopp.
 • Luftens sammansättning.
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner. 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan i diskussioner, i textarbeten där du både läser och producerar eget. Du får också visa vad du kan i enkla undersökningar där du presenterar dina resultat och slutsatser. Du får visa vad du kan i läxförhör och i ett avslutande prov på området. 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: