Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 6 - Hur kunde det gå så här? Sverige från Gustav Vasa till Karl XII.

Skapad 2016-10-05 10:50 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Vi arbetar med Sverige och Europa från Gustav Vasa till Karl XII, 1520 - 1720. Sverige fram till Karl XII Hur kunde det bli så här? När började det? Vem började? Vilka enskilda personer och händelser har varit av särskild betydelse? Vad har slumpen haft för avgörande? Hur hade det gått om ... / om inte ... ?

Innehåll

  • Läroplanen säger:

Norden och Östersjöriket Sverige, ca 1500-1700
• Nordens och Österjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, tex av handelsvaror, språk och kultur.
• Den svenska statens framväxt och organisation.
• Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration inom, och till och från, det svenska riket.
• Reformationen och dess konsekvenser.
• Vad historiska källor, tex brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader jämfört med idag.

 

 

 

Mål

Känna till hur renässansens idéer och reformationen kom till och förankrades i Sverige.

Känna till hur Gustav Vasa enade riket, och bakgrunden till att han kom till makten.

Känna till vad som hände i riket efter Gustav Vasa.

Kunna se orsaker till, och olika följder av Stormaktstiden.

Kunna göra upp en kungalängd från Gustav Vasa till Karl XII.

Veta hur folk påverkades av kungarnas krig, och hur Sverige såg ut efter stormaktstiden.

 

Källor

Puls Historia, Ne.se, Tid att minnas, mfl

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: