👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd och räknesätt

Skapad 2016-10-05 11:08 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Tal och mönster
Grundskola 4 Matematik
Under 6 - 7 veckors tid kommer du att arbeta med längd och addition och subtraktion.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om att:

 • jämföra och mäta längder
 • välja och byta längdenheter
 • additions och subtraktionsuppställningar
 • känna igen händelser som leder till addition och subtraktion.
 • välja lämplig metod när du löser ett problem.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • gemensamma aktiviteter i par/grupp
 • Problemlösning enligt  EPA modellen.
 • Räkna uppgifter i Prima formula
 • Gruppledtrådar
 • lärarledda genomgångar
 • delge varandra hur vi löst problem
 • läxa torsdag till tisdag på det vi arbetat med för att repetera och befästa kunskap.
 • kontinuerligt utvärdera vad vi lärt oss - detta kan se skriftligt eller verbalt
 • arbeta med utmaningar
 • titta på filmer
 • återkommande tester på färdighetsträning av tal med addition, subtraktion och multiplikation.

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Deltar aktivt i aktiviteterna.
 • berättar för dina klasskamrater hur du/ni löst ett problem eller utfört en aktivitet
 • Vi gör en diagnos efter cirka halva tiden av arbetsområdet - efter den får du antingen jobba med spår 1 eller spår 2.
 • sätter ord på det du lärt dig både skriftligt och muntligt.
 • Kapitlet avslutas med ett prov på tal och mönster samt längd och räknesätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6