Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt framförande

Skapad 2016-10-05 11:15 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Att planera och genomföra ett framförande.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Nu är det dags att för oss att träna Muntlig framställning. Tänk på att välja ett ämne som antingen intresserar dig, ett ämne du vet mycket om eller ett ämne som du är nyfiken på. Vi ska gå in på UR "Orka plugga" och där ska vi titta närmare på: *strategier när du ska hålla ett föredrag *kroppsspråk och muntlig framställning Språket är nyckeln till framgång. Har du nyckeln?

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Eleven skall få möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Bedömning:

 • Att formulera sig och kommunicera i tal dvs. den muntliga förmågan kommer att bedömas. Denna visar du genom att planera, förbereda och genomföra en muntlig presentation. I din presentation bedöms hur väl du formulerar dig, hur du väl strukturerar din presentation och hur väl du lyckas förmedla ditt budskap.

Så här gör vi:

Arbetsgång

 1. Välj ämne: Något som du vet mycket om, gör dig nyfiken eller något som du vill veta mer om.

           Börja med att samla fakta kring ditt ämne.

 1. Planera innehållet – Ett tal består av tre delar   

Inledning

 • Anknyt till lyssnarna eller någon annan aktuell händelse.
 • Slå fast att det du ska säga är viktigt.
 • Ställ frågor som väcker lyssnarnas nyfikenhet.
 • Börja med ett citat.
 • Berätta en historia som knyter an till det du ska säga.
 • Visa en bild

 Huvuddel med belysande exempel som utvecklar och förklarar.

 Avslutning

 • Avslutningsvis…
 • Till sist…
 • Sammanfattningsvis…
 • Jag vill sluta med att…
 1. Träna på ditt muntliga framträdande

                  Du har två öron och en mun. Använd dem i samma proportioner.

 

                                                      Kinesiskt ordspråk

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Arbetet med att skapa ditt framförande samt genomförandet av det är underlag för bedömning.

Uppgifter

 • Ämnen att samtala om

 • Ämnen att samtala kring

Matriser

Sv
Muntlig framställning

Jag har en bit kvar
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet, från inledning till avslutning
I min redovisning "hoppade" jag mellan olika saker så det blev svårt att hänga med.
Jag hade en röd tråd och försökte hålla mig till den.
Jag hade en relativt tydlig röd tråd, med inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning.
Jag hade en tydlig röd tråd, med inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning.
Inledning och avslutning
Jag saknar inledning och avslutning.
Jag har ett försök till inledning och avslutning.
Jag har en tydlig inledning och en tydlig avslutning.
Jag har en intresseväckande inledning, som målar upp en bild för publiken. I avslutningen knyter jag ihop säcken på ett effektivt sätt, genom att t ex gå tillbaka till bilden jag målade upp i början.
Språk, ord och begrepp
Ett för tillfället/ämnet korrekt språk. Förklara svåra ord. Ta med viktiga begrepp som hör till ämnet.
Jag använde ibland alltför krångligt/enkelt språk. Jag använde inga eller få begrepp som hör till ämnet, glömde förklara dem eller förklarade felaktigt.
Jag använde i stort sett ett /för ämnet/ fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet och som jag ibland förklarade.
Jag använde ett /för ämnet/ fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet i rätt sammanhang. Jag förklarade även dem
Jag använde ett /för ämnet/ mycket väl fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet, och att genom tydliga och konkreta exempel förklarade dem.
Stilgrepp
bildspråk (metaforer och liknelser), upprepningar (anaforer), retoriska frågor
Jag använder inga stilgrepp i min framställning.
Jag försöker använda retoriska frågor och måla upp en bild genom enstaka liknelser.
Jag använder några stilgrepp, som gör min framställning effektivare.
Jag använder mig av passande och stilsäkra metaforer, anaforer och retoriska frågor, för att förmedla mitt budskap effektivare.
Sakkunskap/fakta
Beskriv helheten i ditt ämne + ge konkreta exempel och detaljer.
En del viktig fakta saknades om mitt ämne, eller en del fakta var felaktiga. Det är tveksamt om publiken lärde sig mycket.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet. Publiken fick en del nya kunskaper.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet och har med en eller flera detaljer och/eller exempel för en större förståelse. Publiken fick flera nya kunskaper.
Jag presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera konkreta detaljer/exempel för en större förståelse. Publiken har fått flera nya kunskaper.
Ögonkontakt
utantill eller innantillläsning
Jag läste innantill och glömde för det mesta bort att titta upp på publiken.
Jag kom ihåg att titta upp från pappret ibland.
Jag använde stödorden och hade bra ögonkontakt.
Jag använde stödorden men kunde samtidigt tala fritt och jag hade även mycket ögonkontakt.
Hjälpmedel
Powerpoint/photostory/ youtube...
Jag använde inte något hjälpmedel.
Jag använde mig av något hjälpmedel.
Jag använde mig av något hjälpmedel som gjorde presentationen tydligare och mer intressant.
Jag använde mig av flera hjälpmedel som gjorde presentationen tydligare och mer intressant.
Röstläge
tempo, volym, intonation
Jag talade tyst/otydligt.
Jag talade tydligt ibland.
Jag talade klart och tydligt.
Jag anpassade rösten efter innehållet i redovisningen och talade tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: