Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk 6-9:4 What I read and write.

Skapad 2016-10-05 11:53 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundsärskola 6 – 9 Engelska
För att kunna prata engelska så måste man bygga upp ett ordförråd. Ju fler ord du kan desto lättare får du att snacka och skriva till någon

Innehåll

Mål

Träna på :

- att skriva ord och meningar
- att läsa ord och texter

  

Arbetets innehåll

Du kommer att arbeta med läroböcker och andra böcker för att träna på att skriva och läsa och och meningar.

Arbetssätt och redovisningsform

Här skriver du hur ni kommer att arbeta och under vilken tidsperiod ni kommer att arbeta med området.

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömningen kommer att göras på din förmåga att skriva (ord o meningar) och att läsa.

- Genom att återberätta vad du läst visar du att du förstått vad som hände.
- Något förhör på skrivförmåga och läsförmåga kommer att göras

 

Matriser

En
Engelska år 7-9, grundsärskolan, förenklad (J.E)

Läsa

Läsa engelska
  • En   förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  • En  E 9   Eleven kan medverka i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
Bedömning
Grundläggande
Bedömning
Utvecklande
Bedömning
Mycket utvecklande
LÄSA
Du kan förstå vad du läser på engelska och kan berätta om det med enkla ord.
Du kan **medverka** i att redogöra
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt redogöra
Du kan på ett **väl fungerande** sätt redogöra

Skriva

Skriva text
  • En   skriva text för olika syften, och
  • En  E 9   Eleven kan också medverka i att skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Bedömning
Grundläggande
Bedömning
Utvecklande
Bedömning
Mycket utvecklande
SKRIVA
Du kan skriva en text, ord och meningar som berättar något
Du kan **medverka** i att skriva texter
Du kan: på ett **delvis fungerande** sätt skriva texter
Du kan: på ett **väl fungerande** sätt skriva texter

Kultur och samhälle

Resonera
  • En   reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.
  • En  E 9   Eleven bidrar till resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
Bedömning
Grundläggande
Bedömning
Utvecklande
Bedömning
Mycket utvecklande
OMVÄRLDEN
Du förstår hur man kan ha det i andra länder och kan berätta om det
Du **bidrar** till resonemang
Du för **enkla** resonemang
Du för **välutvecklade** resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: