Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Satslära vecka 40-42

Skapad 2016-10-05 12:49 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Satslära

Innehåll

SATSLÄRA

Grammatik är kunskap om hur man använder ord och tecken i ett språk på ett korrekt sätt. Grammatik betyder alltså hur du skriver och talar rätt med hjälp av bokstäver och tecken. Satslära som är en del av grammatiken är kunskap om hur orden fungerar i en sats och hur de ska ordnas för att språket ska bli begripligt.

 

                                 

 

Du kan till viss del förstå de olika satsdelarna samt ta ut dem i en text.

Du är relativt säker på att förklara och ta ut satsdelarna i en text.

Du är mycket säker på att hitta de olika satsdelarna i en text och kan utförligt förklara vad det är som kännetecknar dem.

 

Under arbetsområdets gång kommer du att få träna på de olika satsdelarna (predikat, subjekt, direkt objekt, indirekt objekt, predikatsfyllnad, attribut och adverbial) samt huvudsats och bisats. Vecka 42 är det dags för en bedömningsuppgift i form av ett skriftligt prov. Träna med hjälp av häftet!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: