Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - natur och samhälle

Skapad 2016-10-05 12:55 i Junibackens skola Ludvika
Natur och samhälle
Grundskola 4 – 6 Biologi
Du får lära dig om natur och samhälle, hur människan och naturen påverkar varandra.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig om hur människans beroende av naturen innebär för en hållbar utveckling. 

Du ska älra dig om hur människans påverkan av naturen innebär för en hållbar utveckling. 

Du ska veta vad nedbrytning, pollinering coh rening av vatten och luft innebär.

Du ska veta lite om djurs, växters och andra organismers liv.

Du ska lära dig om fotosyntes, förbränning och ekologiska samband coh vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk eller fiske. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att lära oss detta genom att se på filmer, jobba med olika uppgifter i skolan samt genom läxa och slutligen ett skrifligt avslutande prov.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du vet vad människans beroende av naturen innebär för en hållbar utveckling. 

Du ska visa att du vet vad människans påverkan av naturen innebär för en hållbar utveckling. 

Du ska visa att du vet vad nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft innebär.

Du ska visa att du vet lite om djurs, växters och andra organismers liv.

Du ska visa att du vet vad fotosyntes, förbränning och ekologiska samband är och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk eller fiske. 

Hur du fårvisa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att delta aktivt i klassrumsdiskussioner och grupparbeten. Du får också visa vad du kan i ett läxförhör och slutligen ett avslutande prov på området. 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: