Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion (talen 4 & 5)

Skapad 2016-10-05 13:14 i Heby
Grundskola 1 Svenska
Vi jobbar vidare med talet 4 och 5 och addition och subtraktion inom talområdet 0-5.

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Lgr11 Matematik

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik och välja rätt metod.

 

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

  •  Att skriva och räkna addition och subtraktion
  • Addition och subtraktion på tallinjen
  • Talen 4 och 5
  • Pengar: enkronan, tvåkronan och femkronan
  • Känna igen antal, räkneord och siffra
  • Att dela upp talet 4 och 5
  • Att fördjupa additions- och subtraktionsbegreppet med hjälp av räkneberättelser
  • Pengar och dess förkortning kr
  • Addition och subtraktion med kronor

 

HUR?

 • Vi lyssnar på en berättelse som handlar om det vi ska jobba med. 
 • Vi samtalar och diskuterar hur vi tänker.
 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.
 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar. 
 • Vi jobbar med elevböckerna.
 • Vi använder laborativt material som tex. klossar, talkort.

 

VARFÖR?

 • Du ska kunna använda matteord (addition, subtraktion, förkortningen kr, skillnad, sammanlagt)
 • Du ska förstå och kunna använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida. 
 • Du ska förstå och kunna göra uträkningar i både addition och subtraktion inom talområdet 0-5.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur du löser dina matematiska uppgifter både muntligt och skriftligt på lektionerna.
 • Mattediagnos

 

 

Ämnesspecifika ord: addition, subtraktion, förkortningen kr, skillnad, sammanlagt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: