Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

StegVis

Skapad 2016-10-05 13:32 i Montessoriförskolan Delfinen Unikum Piloter VT17
Förskola

StegVis är ett undervisningsprogram som har till syfte att främja utvecklingen av social och känslomässig kompetens hos barn. I programmet fokuseras primärt barns utveckling av empati, impulskontroll och problemlösning samt självkontroll.

Innehåll

SYFTE

StegVis är uppbyggd på följande målsättningar:

Att öka barns förmåga till att:

 • Identifiera andras känslor
 • Ta andras perspektiv
 • Reagera empatiskt gentemot andra

Att minska impulsstyrt och tanklöst beteende hos barn genom att:

 • Använda problemlösningsstrategier för sociala konflikter
 • Öva sociala färdigheter

Att minska aggressivt beteende hos barn genom att:

 • Känna igen ilska
 • Använda avslappningstekniker för att uppnå ökad självkontroll

MÅL UR LÄROPLANEN

 

METOD

Vi arbetar med Stegvis med barnen i Björngruppen på onsdagar. Barnen kommer att få lära sig känna igen olika känslor samt att sätta namn på dem. På detta sätt ger StegVis barnen ett verktyg för att hantera sina känslor. Barnen kommer också att få ställas inför olika problem som kan uppstå mellan kompisar och komma med förslag på hur dessa kan lösas. Det kanske finns mer än ett sätt..? Materialet bjuder också på många roliga lekar, där barnen bland annat får träna på att man har både likheter och skillnader med andra (jag gillar det här..., men du tycker mer om det här...), att en känsla kan förändras (förut var jag tyckte jag så här, men nu tycker jag så här istället) samt vilka konsekvenser ett visst sorts handlande kan få (om jag gör så här... då blir du att känna så här...)

DOKUMENTATION

Vid något tillfälle dokumenteras "lektionen" genom att vi fotar och beskriver vad vi gjort. På veckoplaneringen i hallen beskrivs en del av vad vi arbetat med. Bilderna som vi pratat kring får sitta uppe på väggen hela veckan, så att barnen ska kunna gå tillbaka och titta, fundera och diskutera när de själva känner för det. Alla barn i denna grupp kommer också få en lärlogg i Unikum gällande Stegvis.

UTVÄRDERING

Eftersom jag (Terésia) ensam har hand om Stegvis får jag själv kontinuerligt utvärdera hur bra det har gått i arbetet med barnen. Har alla barn fått komma till tals? Vad har barnen lärt sig? Har barnen haft roligt? Vad skulle ha kunnat göras bättre?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: